Ansatte i Danmark

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Emil Kjær Brande
Ungdomskonsulent og frimenighedspræst
Aarhus
Danmark
Født 1992

Ansat siden

2020

Ungdomskonsulent i Øst- og Vestjylland
Præst i frimenigheden RandersKirken

Bachelor i teologi fra Menighedsfakultetet i Aarhus
Tidligere volontør i KFS
Ungdomssekretær i Ordet og Israel