Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Andre

Ansatte Internationalt

Inge-Lise Nedergaard Særkjær
Pedel på lejrcenter Birkedal
Tølløse
Danmark
Født 1955