Ansatte Sekretariatet

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Ledelsesteam

Andre

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Lars Larsen
Landsleder;Luthersk Missions Børn og Unge (LMBU)
4820 7688 / 5130 1646
København
Født 1972

Ansat siden

2013

Har på vegne af Landsbestyrelsen det overordnede ansvar for LMBU - dvs. åndeligt, økonomisk, organisatorisk og personalemæssigt.

2011 Cand.pæd. i pædagogisk sociologi

1999 Pædagog