Ansatte Sekretariatet

Missionskonsulentteam

Resurseteam

Ledelsesteam

Andre

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

MR Steffensen
Pendlermissionær til Peru
Arequipa
Peru
Født 1973

Ansat siden

2013

Producerer bibelundervisning på video til brug for den Lutherske Kirke. Manuskripter forberedes i Danmark, men Roar rejser til Peru en måneds tid om året for at optage undervisningen, præsentere materialet og undervise i rundt om i kirken og på bibelskolen.
Læs mere om hans projekt i Peru: http://roarsteffensen.wixsite.com/peru

Cand.teol. 2002

Valgmenighedspræst i Hedensted Valgmenighed fra august 2012
Generalsekretær i Bibellæser-Ringen 2007-2012
LM-missionær i Peru 2002-2007