Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Pamela Sjödin-Campbell og Anders-Petter Sjödin
Pendlermissionærer
Kiabakari
Tanzania

Ansat siden

2022

Undervisning på Kiabakari Bibelskole og Bunda Hospital
Missionærer i Iringa 1990'erne udsendt af Evangeliska Forsterlandsstiftelsen (EFS).

Pamela Sjödin-Campbell (pamela@familj-sjodin.se)
Uddannet psykoterapeut
Har de seneste 21 år drevet projektet ”Äktenskap och familj i fokus”
Arbetade med TEE-undervisning (Theological Education ny Extension).og kvindearbejde i Iringa Stift 1990-1994
Har siden daledet et stort projekt i børnebyen Kidilo

Anders-Petter Sjödin (anders_p_sjodin@hotmail.com)
Uddannet teolog og har studeret missiologi på Fuller Theological Seminary i Californien
Da de seneste 21 år oprettet to nye kirker uden for Göteborg i et samarbejde mellem Svenska Kyrkan og EFS
Inspirator for Oasebevægelsen i Sverige i fem år 
Direktør for TEE-undervisning i Iringa
Ungdomspræst i Östersund, Sverige i 1980'erne