Ansatte i Danmark

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Luka Emil Lindeskov Pedersen
Volontør
Arusha
Tanzania
Født 1998

Ansat siden

2020

Praktiske opgaver på Ilambilole bibelskole.