Ansatte Sekretariatet

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Ledelsesteam

Andre

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

V-Luka Emil Pedersen
Volontør
Arusha
Tanzania
Født 1998

Ansat siden

2020

Bogvolontør i Soma Biblia