LM Nyt (Bornholm)

Bladet giver små glimt fra missionsarbejdet på Bornholm og fungerer som bindeled mellem LM’s kredse på øen.

Bladet er udgivet af LM's afdeling på Bornholm og udkommer fire gange årligt.

Bladet er på 12 sider og indeholder også en adresseliste, kalender og program for LUMI Radios udsendelser. På bagsiden findes en kort andagt. De lokale kredsprogrammer laves med samme layout og kan lægges ind i bladet.

LM Nyt er gratis og kan bestilles hos redaktør Peter Krak.

Yderligere arkiv findes på Bornholms afdelingshjemmeside

 

læs LM Nyt (Bornholm)