LM og corona

23.05.2021 Nicklas Lautrup-Meiner

Der er åbnet for alle aktiviteter i menigheden. Kun gudstjenesten eller hovedmødet kan dog holdes uden coronapas. Er man flere end forsamlingsforbuddet til øvrige aktiviteter, kræver det coronapas.

Det giver mulighed for generalforsamlinger, menighedsrådsmøder, møderække, kredslejr og lignende.

LM's ledelse opfordrer til, at man lokalt minder hinanden om vigtigheden af forkyndelsen. Vi skal ikke bryde loven eller være hensynsløse, men vi skal heller ikke være overforsigtige eller glemme, hvor vigtigt det kristne fællesskab er.

 

Det faste forkyndende møde

Kirkeministeriet har over for LM bekræftet, at det faste forkyndende møde kan afholdes efter samme regler, som gudstjenester i folkekirken. Det gælder uanset om man mødes i eget missionshus, eller om man låner eller lejer lokaler andetsteds.

Reglerne for gudstjenestelignende aktiviteter (forkyndende møder) er fortsat:

 • 2 kvadratmeter pr person, hvis man primært sidder ned.
 • Én meters afstand - dog to meter, hvis man synger.
 • Krav om mundbind.
 • Krav om håndsprit og lignende.
 • Reglerne gælder i lokaler, som man enten ejer, plejer at bruge, eller har en lejekontrakt på - uagtet hvad lokalet ellers bruges til.

 

Læs Kirkeministeriets retningslinjer i sin helhed her

Læs spørgsmål og svar angående retningslinjer her - her kan du finde svar på mange praktiske spørgsmål

Aktiviteter for børn og unge

For aktiviteter for børn og unge gælder følgende regler

 • Aktiviteter for børn og unge (under 18 år) kan foregå indendørs med op til 50 deltagere (antallet følger det generelle forsamlingsforbud).
 • Personer over 18 år kan deltage, hvis de står for aktiviteten.
 • Krav om mundbind for alle over 12 år.
 • Aktiviteter for børn og unge (under 18 år) kan foregå udendørs med op til 100 deltagere 

Læs mere på LMBU's hjemmeside

For begravelser

 • Reglerne for udendørs begravelser følger det almindelige udendørs forsamlingsforbud: 100 personer, 11. juni: ingen restriktioner.

For øvrige aktiviteter ud over det faste møde

For menighedsrådsmøder, generalforsamlinger, arbejdsdage, bibeldage og andre aktiviteter ud over det forkyndende hovedmøde:

 • Er antallet af deltagere under det almene forsamlingsforbud kan man frit afholde aktiviteten indendørs: 50 personer, 11. juni: 100 personer, 1. august: afskaffet 
 • Er antallet af deltagere over, kræves der coronapas. I så fald kan man samles til en siddende aktivitet op til 500 personer.
 • Man kan dog samles op til 1000 personer, hvis man kan inddele i to fuldstændig separate grupper, der ikke overstiger 500 deltagere og ikke kommer i kontakt med hinanden.

 

Ved alle aktiviteter anbefales det at udlufte lokalet - særligt ved aktiviteter, der varer længere end to timer.