LM og corona

22.03.2021 Nicklas Lautrup-Meiner

I LM følger vi naturligvis myndighedernes retningslinjer og viser hensyn og omsorg. Men vi står også frimodigt fast på, at forkyndelsen af Guds ord er livsvigtig. Derfor opfordrer LM's daglige ledelse til, at man i lokalt regi gør alt, hvad man kan for at finde nye veje for forkyndelsen og fællesskabet.

Ideer til corona-tiden for kredse og frimenigheder

 

Vi vil forkynde håb - ikke bare for dette liv, men for evigheden!

Lukker vi ned for forkyndelsen i længere tid har det en pris. Vi præges nemlig ikke alene af det, der forkyndes, men også af ikke at modtage Guds forkyndelse.

Derfor opfordrer LM's ledelse til, at man lokalt minder hinanden om vigtigheden af forkyndelsen. Vi skal ikke bryde loven eller være hensynsløse, men vi skal heller ikke være overforsigtige eller glemme, hvor vigtigt det kristne fællesskab er.

Vi deler et budskab, der er mere afgørende end vores fysiske sundhed.

Se denne korte liste over ideer, som nogle LM'ere landet over gør brug af.

Se også, hvad de har gjort i LM i Sædding eller i LM Kirken i Herning.

 

Restriktioner og muligheder - opdateret 22.03.2021: Det er tilladt at holde gudstjenestelignende aktiviteter med maksimum én person pr 7,5 kvadratmeter. Desuden er udendørs gudstjenester for op til 50 deltagere tilladt.

Foreningsaktiviteter (under LMBU eller en generalforsamling i kredsen/frimenigheden) kan ligeledes afholdes udendørs op til 50 personer. Det er dog vigtigt, at man kan dokumentere, at man mødes som en foreningsaktivitet. Det betyder, at aktiviteten skal kunne rummes inden for foreningens formålsparagrafer. Man kan således godt have social hygge eller en fodboldkamp i LMBU-regi, men der skal også være elementer i programmet, der godtgør, at det er en gyldig foreningsaktivitet i kristen regi.

Husk de generelle krav om afstand (2 meter), rengøring og hygiejne.

LMBU har desuden lavet en guide til, hvordan man kan afholde digitale møder.

 

Afholder man en fysisk gudstjenestelignende aktivitet indendørs, gælder der en række retningslinjer, der kan findes på Kirkeministeriets hjemmeside. Se også Kirkeministeriets sektion med svar på en række spørgsmål.

Overordnet gælder der følgende anbefalinger, der dog i princippet ikke er lovkrav:

  • Hold afstand på 2 meter
  • Overvej at begrænse fællessang
  • Begræns så vidt muligt mødet til 30 minutter, så der er mulighed for udluftning hver time

Desuden gælder følgende lovkrav

  • Maksimum én person pr 7,5 kvadratmeter. I et lokale på 60 kvadratmeter er der således plads til 8 personer.
  • Man skal bruge mundbind, når man bevæger sig rundt i lokalet
  • Der skal være vand og sæbe eller håndsprit tilgængelig for deltagere
  • Der skal opsættes informationsmateriale enten i eller ved lokalet om hygiejne eller isolation i hjemmet for personer med symptomer på covid-19.