LM og corona

26.10.2020 Nicklas Lautrup-Meiner

Danmark og verden er ramt af corona og myndighederne har derfor pålagt en række særlige krav og forholdsregler, som LM naturligvis følger. Her kan du læse de seneste nyheder om corona og LM. Opdateret 26. oktober

OPDATERING 26.10.2020: 23. oktober blev der fremlagt nye stramninger for at komme den stigende smitte i samfundet til livs.

> Få overblik over dem her.

Reglerne angående gudstjenester og møder i kirker og missionshuse er dog fortsat de samme. Det betyder, at man fortsat kan holde forkyndende møder, bibeldage og lignende under de restriktioner, som gjaldt før. Kirkeministeriet vil dog i dag afklare, om man skal have mundbind på ved gudstjenester, møder og lignende. Så snart der ligger en afklaring, opdaterer vi denne side.

Man kan også fortsat have kirkekaffe, men det anbefales, at der portionanrettes eller at én eller få personer med handsker og mundbind uddeler kaffe og kage.

 

Generelle retningslinjer for møder og gudstjenester

De gældende udmeldinger fra Kirkeministeriet om retningslinjer for folkekirken og trossamfundene (herunder LM og forkyndende møder i LMU) ang. corona kan findes her

Se desuden Kirkeministeriets Spørgsmål og svar-sektion om corona, der indeholder svar på en lang række konkrete spørgsmål

Retningslinjerne bør læses grundigt, af LM's lokale styrelser. Overordnet set gælder det dog, at

  • Der må maksimalt være en person pr to kvadratmeter, hvis man primært sidder ned eller knæler i lokalet. Alternativt lyder kravt på maksimalt én person pr fire kvadratmeter
  • Forkynder og frivillige tælles ikke med. LM lægger op til, at man her tænker på de personer, der har en synlig rolle ved mødet. I de fleste LM-forsamlinger vil det betyde prædikant, mødeleder, pianist og teknikansvarlig. 
  • Kirkeministeriet tillader, at man låner eller lejer et større lokale til kirkelig brug, hvis man eksempelvis ikke kan være i sit normale lokale på grund af kvadratmeterreglen.

Endvidere lyder det

  • Der bør være 1 meters afstand mellem personer målt fra næsetip til næsetip
  • Hvis der synges bør der være to meters afstand
  • Personer, der til dagligt er i tæt kontakt, som f.eks. medlemmer af den samme husstand, kan sidde med normal afstand til hinanden. Det samlede antal personer i lokalet må dog ikke overstige de to eller fire kvadratmeter pr person (se punktet om kvadratmeter-reglen)
  • Man skal sikre muligheden for at holde afstand ved ankomst og udgang og ved eksempelvis nadver eller andre tidspunkter, hvor folk flytter sig fra deres plads

 

Andre arrangementer

Under de gældende regler må man højst samles 50 personer på kreds- og menighedslejr-weekender, fordi disse aktiviteter udover møder og gudstjenester også indeholder socialt samvær. 

Bibelstudiegrupper kan i princippet mødes i private hjem, men man bør huske myndighedernes henstilling til, at man kun mødes privat med 10 personer.

For aktiviteter for børn og unge gælder følgende:

  • For deltagere under 21 - altså Kids og Between: Der må max deltage 50 personer inkl. voksne ledere. De voksne skal bære mundbind. Dog behøver den, der holder bibelfortælling el. lignende ikke bære mundbind.
  • For deltagere over 21 - altså primært LMU: Der må højst deltage 10 personer ved foreningsaktiviteter. Forkyndende møder kan fortsætte med samme retningslinjer som møder og gudstjenester i LM generelt.

De gældende retningslinjer for foreningsaktiviteter (ikke-forkyndende) kan findes på Kulturministeriets hjemmeside.

 

LM's udsendte medarbejdere

LM's ledelse har givet de udsendte medarbejdere mulighed for selv at vælge, om de vil rejse fra deres arbejdsland. Det har omtrent halvdelen valgt at gøre. Nogle medarbejdere kan fortsat varetage visse af deres arbejdsopgaver via internettet, mens andre enten ikke kan eller ikke har mulighed for det på grund af situationen.

Flertallet af LM's udsendte er vendt tilbage til deres arbejdslande. Det gælder dog ikke missionærerne i Peru, der er meget hårdt ramt af corona.