LM og corona

13.01.2022 Nicklas Lautrup-Meiner

OPDATERET 19.01.2022 Arealkrav er fjernet. Stadig krav om coronapas og mundbind.

LM's ledelse opfordrer til, at man lokalt minder hinanden om vigtigheden af forkyndelsen. Vi skal ikke bryde loven eller være hensynsløse, men vi skal heller ikke være overforsigtige eller glemme, hvor vigtigt det kristne fællesskab er.

Coronapas og mundbind

Arealkravet er fjernet, og der er således ikke nogen begrænsninger for, hvor mange man må være. Er der plads til flere end 100 personer, er der fortsat krav om coronapas for personer over 15 år. Forkyndere og andre medvirkende skal ikke tælles med i opgørelsen.

Det er tilladt at foretage en konkret vurdering af, om en person kan få adgang uden coronapas, hvis en person har mistet det på grund af sygdom, men er blevet symptomfri inden de 11 dage er gået, hvor coronapasset suspenderes efter en positiv test.

Der er desuden krav om mundbind, når man står og går. Mundbindet må tages af, når man sidder ned, og man behøver ikke bære mundbind, når man går op til eller ned fra nadver, eller rejser sig kortvarigt som led i liturgisk handling.

Andre arrangementer er tilladt

Det har tidligere forlydt, at menighedslokaler skulle lukke. Kirkeministeriet har understreget, at denne udmelding var en fejl. Det er tilladt at holde andre menighedsaktiviteter såsom ældremøder, børneklub og lignende med de samme restriktioner, som der gælder for forkyndende møder.

Kulturministeriet opfordrer til, at man ikke deltager i indendørs foreningsaktiviteter, men der er ikke nogen restriktioner, der direkte forbyder, at man holder lejr.

 

Man kan finde svar på mange praktiske spørgsmål i spørgsmål-svar-sektionen for Folkekirkens personale.