LM og corona

02.12.2020 Nicklas Lautrup-Meiner

Danmark og verden er ramt af corona og myndighederne har derfor pålagt en række særlige krav og forholdsregler, som LM naturligvis følger. Her kan du læse de seneste nyheder om corona og LM. Opdateret 2. december

OPDATERING 02.12.2020: Nye restriktioner for hovedstadsområdet: Max 10 deltagere ved foreningsaktiviteter for børn og unge.

 

Generelle retningslinjer for møder og gudstjenester

De gældende udmeldinger fra Kirkeministeriet om retningslinjer for folkekirken og trossamfundene (herunder LM og forkyndende møder i LMU) ang. corona kan findes her

Se desuden Kirkeministeriets Spørgsmål og svar-sektion om corona, der indeholder svar på en lang række konkrete spørgsmål

Retningslinjerne bør læses grundigt, af LM's lokale styrelser. Overordnet set gælder det dog, at

 • Man skal bære mundbind eller visir, når man bevæger sig rundt i lokalet, men ikke når man sidder ned
 • Man behøver ikke bruge mundbind, når man rejser sig som led i en liturgisk handling eller som medvirkende - eksempelvis prædikant, mødeleder eller lovsangsleder.
 • Der må maksimalt være en person pr to kvadratmeter, hvis man primært sidder ned eller knæler i lokalet. Alternativt lyder kravet på maksimalt én person pr fire kvadratmeter
 • Forkynder og frivillige tælles ikke med. LM lægger op til, at man her tænker på de personer, der har en synlig rolle ved mødet. I de fleste LM-forsamlinger vil det betyde prædikant, mødeleder, pianist og teknikansvarlig. 
 • Kirkeministeriet tillader, at man låner eller lejer et større lokale til kirkelig brug, hvis man eksempelvis ikke kan være i sit normale lokale på grund af kvadratmeterreglen.

Endvidere lyder det

 • Der bør være 1 meters afstand mellem personer målt fra næsetip til næsetip
 • Hvis der synges bør der være to meters afstand
 • Personer, der til dagligt er i tæt kontakt, som f.eks. medlemmer af den samme husstand, kan sidde med normal afstand til hinanden. Det samlede antal personer i lokalet må dog ikke overstige de to eller fire kvadratmeter pr person (se punktet om kvadratmeter-reglen)
 • Man skal sikre muligheden for at holde afstand ved ankomst og udgang og ved eksempelvis nadver eller andre tidspunkter, hvor folk flytter sig fra deres plads

 

Andre arrangementer

Foreningsaktiviteter for både børn og voksne er begrænset til 10 personer. Det er dog tilladt at mødes til menighedsaktiviteter - såsom bibeldag, generalforsamling, fællesspisning før mødet, kaffe og lignende under de gældende regler for gudstjenester. 

Bibelstudiegrupper kan i princippet mødes i private hjem, men man bør huske myndighedernes henstilling til, at man kun mødes privat med 10 personer.

For aktiviteter for børn og unge gælder følgende:

 • For deltagere under 21 - altså Kids og Between: Der må max deltage 50 personer inkl. voksne ledere. I hovedstadsområdet max 10 deltagere ved foreningsaktiviteter). De voksne skal bære mundbind. Dog behøver den, der holder bibelfortælling el. lignende ikke bære mundbind.
 • For deltagere over 21 - altså primært LMU: Der må højst deltage 10 personer ved foreningsaktiviteter. Forkyndende møder kan fortsætte med samme retningslinjer som møder og gudstjenester i LM generelt.

De gældende retningslinjer for foreningsaktiviteter (ikke-forkyndende) kan findes på Kulturministeriets hjemmeside.

 

LM's udsendte medarbejdere

LM's ledelse gav i foråret de udsendte medarbejdere mulighed for selv at vælge, om de ville rejse fra deres arbejdsland. Det valgte omtrent halvdelen at gøre. Nogle medarbejdere kunne fortsat varetage visse af deres arbejdsopgaver via internettet, mens andre enten ikke kunne eller ikke havde mulighed for det på grund af situationen.

Stort set alle LM's udsendte til Tanzania og Cambodja er nu vendt tilbage til deres arbejdslande. LM's udsendte til Peru forventes at rejse i begyndelsen af 2021.