Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Betina Munk Toft-Jensen
Legestuesekretær
Silkeborg
Født 1984

Ansat siden

2022

Vikar for Ruth Vatne Rasmussen i efteråret 2022