Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Jakob G. Sulkjær
Menighedsleder i Aroskirken
Aarhus
Født 1996

Ansat siden

2022

Ansat af LM Østjyllands afdeling på 70 procent

Derudover ansat 30 procent af LM på landsplan til netværksarbejde mellem LM's enheder i Aarhus