Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Martin Haahr
Frimenighedspræst
29912725
Munkgårdkvarteret 134, 7400 Herning
Født 1984

Ansat siden

2020

Præst i LM-Kirken i Herning