Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Ritha og Flemming Hansen
Missionærer i Tanzania
Box 1088
Iringa
Tanzania

Ritha Hansen (rithahansen50@gmail.com)
Født. 29.01 1950
Ad hoc opgaver

Missionær i Tanzania 1986-1998
Sygeplejerske og præstekone i Aarhus
Pensionist siden 2017

Flemming Hansen (fh@dlm.dk)
Født 26.07 1955
Undervisning (bl.a. på Ilambilole Bibelskole for nomadestammer).
Kursusvirksomhed for præstepar i samarbejde med den lutherske kirke i Tanzania

Missionær i Tanzania 1986-1998, derefter fri- og efterskolelærer samt PhD i Danmark.
Præst i frimenigheden Aroskirken, Århus 2006-2019
Pendlermissionær til Tanzania 2013-2019