Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Julia Staugård Jørgensen
Volontør
Phnom Penh
Cambodja
Født 2002

Ansat siden

2022

Arbejder i børnehaven og har kreative opgaver i organisationen Daughters of Cambodia, der hjælper kvinder ud af prostitution.
Underviser desuden missionærbørn i dansk og giver engelskundervisning til børn fra slummen via organisationen Flame