LM og corona

15.06.2021 Nicklas Lautrup-Meiner

Kravet om mundbind er ophævet ved møder, og lejre med overnatning kan foregå med deltagerbegrænsning på 500 med coronapas eller 100 personer uden coronapas.

LM's ledelse opfordrer til, at man lokalt minder hinanden om vigtigheden af forkyndelsen. Vi skal ikke bryde loven eller være hensynsløse, men vi skal heller ikke være overforsigtige eller glemme, hvor vigtigt det kristne fællesskab er.

Det faste forkyndende møde

Kirkeministeriet har over for LM bekræftet, at det faste forkyndende møde kan afholdes efter samme regler, som gudstjenester i folkekirken. Det gælder uanset om man mødes i eget missionshus, eller om man låner eller lejer lokaler andetsteds.

Reglerne for gudstjenestelignende aktiviteter (forkyndende møder) er:

 • 2 kvadratmeter pr person, hvis man primært sidder ned.
 • Én meters afstand - dog to meter, hvis man synger.
 • Krav om håndsprit og lignende.
 • Reglerne gælder i lokaler, som man enten ejer, plejer at bruge, eller har en lejekontrakt på - uagtet hvad lokalet ellers bruges til.
 • Gudstjenester hører ikke under det almindelige forsamlingsforbud. Det betyder, at selvom man i øjeblikket må være 100 personer indendørs, må man alligevel ikke være flere end arealkravet giver mulighed for i missionshuset/frimenigheden.

 

Læs Kirkeministeriets retningslinjer i sin helhed her

Læs spørgsmål og svar angående retningslinjer her - her kan du finde svar på mange praktiske spørgsmål

Aktiviteter for børn og unge

For aktiviteter for børn og unge gælder følgende regler

 • Aktiviteter for børn og unge (under 18 år) kan foregå indendørs med op til 100 deltagere (antallet følger det generelle forsamlingsforbud).
 • Personer over 18 år kan deltage, hvis de står for aktiviteten.
 • Aktiviteter kan foregå udendørs uden begrænsning. 

Læs mere på LMBU's hjemmeside

For begravelser

 • Restriktioner om antal er fjernet fra 11. juni

For øvrige aktiviteter ud over det faste møde

For menighedsrådsmøder, generalforsamlinger, arbejdsdage, bibeldage og andre aktiviteter ud over det forkyndende hovedmøde:

 • Er antallet af deltagere under det almene forsamlingsforbud kan man frit afholde aktiviteten indendørs: 100 personer, 1. august: afskaffet 
 • Er antallet af deltagere over, kræves der coronapas. I så fald kan man samles til en siddende aktivitet op til 500 personer.
 • Man kan dog samles op til 1000 personer, hvis man kan inddele i to fuldstændig separate grupper, der ikke overstiger 500 deltagere og ikke kommer i kontakt med hinanden.

Ved alle aktiviteter anbefales det at udlufte lokalet - særligt ved aktiviteter, der varer længere end to timer.

For lejre med overnatning

Der er åbnet for lejre med overnatning for op til 500 personer. Overstiger antallet 100 personer skal man have coronapas. Man skal have et gyldigt coronapas for hele lejr-perioden. Er man under 100 personer, behøver man ikke coronapas.

Børn under 15 år er fritaget for coronapas.

Fra 1. september kan man afholde lejre uden deltagerbegrænsning.

Man opfordres til at inddele lejrdeltagerne i faste grupper, der sover sammen og så vidt muligt holder 1 meters afstand til øvrige grupper. Det vil lette evt. smitteopsporing.

Man opfordres til to meters afstand - også inden for gruppen - ved "sang, råb, foredrag og andre aktiviteter med kraftig udånding".

Læs de fulde retningslinjer her.