Mission blandt grønlændere

Mission blandt grønlændere

LM har siden begyndelsen af 2019 været engageret i et målrettet missionsarbejde blandt grønlændere i Danmark. 

Mange grønlændere var en del af en menighed, mens de boede på Grønland, men da de flyttede til Danmark, blev de ikke en del af et kristent fællesskab. For en stor del af grønlænderne er det kristne fællesskab ikke et fravalg, men de oplevede, at de kulturelle barrierer i et nyt land var for store at overvinde. Generelt er der en stor åbenhed for evangeliet blandt grønlændere.

LM’s arbejde fokuserer på følgende områder:

-    Hjemmebesøg med tid til bibelstudie, andagt og samtale
-    Hjælp til indslusning i lokale menigheder, hvor det er muligt. Dette er ofte en stor overvindelse, da grønlænderne trives bedre blandt deres landsmænd.
-    Praktisk hjælp
-    Hjælp til henvisning til misbrugscentre eller lignende, hvor det er nødvendigt
-    Mulighed for telefonisk kontakt
-    Produktion af opbyggeligt videomateriale på grønlandsk til grønlændere både i Danmark og på Grønland. 

KALENDER

10/07/2021
Bibelcamping
Haderslev Næs
&gt; <a href="https://bchaderslev.dk/" target="_blank">Se mere på bchaderslev.dk.</a>
11/07/2021
Bibelcamping
Virksund Kursuscenter
<a href="http://virksund.dk/virksund-bibelcamping" target="_blank">&gt; Se mere på virksund.dk.</a>
28/07/2021
Børnelejr
HvideKilde-lejren
01/08/2021
Basislejr (5.-8. klasse)
HvideKilde-lejren