Missionær til evangelisering og menighedsarbejde i Peru

Vil du være med til at opbygge den lutherske kirke i Peru og støtte kirken i at nå længere ud med evangeliet


Gudstjeneste i en menighed i Arequipa (Arkivfoto)

Opgaverne kan for eksempel være:

  • Nybrudsarbejde i nye områder samt opfølgning af menigheder i disse områder.
  • Menighedsudvikling på nationalt og regionalt niveau.
  • Vejledning af præster og menighedsledere.
  • Forkyndelse og bibelundervisning i menigheder.
  • Børne- og ungdomsarbejde.
  • Menighedsdiakoni

Læs hele stillingsbeskrivelsen her

Ansøgning snarest muligt