Livet i lm

Kvinde-bede-missionskreds i Arnum/Gram

Kaja Lauterbach, kl@dlm.dk

Det nærmer sig kaffetid torsdag eftermiddag, og efterhånden bliver pladserne rundt om spisebordet hos Eva Rosenberg i Gram fyldt op.

Inden længe går snakken lystigt, mens ti ældre damer nyder kaffen med hjemmebagte boller og lagkage.

Der er mange ting, der skal følges op på: Hvordan går det med hinandens børn og børnebørn? Hvor mange oldebørn er det nu, du har?

”Er det dig eller mig, der er ældst?” spørger Louise dagens værtinde.

Begge kvinder er midt i 90’erne, og den yngste deltager er sidst i 70’erne.

Følger med i og beder for missionærernes liv

Det er imidlertid ikke kun hygge, der bringer kvinderne fra Arnum og Gram i Sønderjylland sammen.

Formålet med, at de samles en eftermiddag om måneden på skift hos hinanden, er at følge med i missionærernes liv og bede for deres tjeneste.

Ingen af kvinderne kan huske, hvornår kvinde-bedekredsen begyndte, Men der er enighed om, at det begyndte med en kvindekreds i præstegården i Arnum, hvor præsten læste op fra DMS-bladet (Det Danske Missionsselskab) – og senere også lidt fra LMF-bladet (Lærernes Missionsforening).

Nu står tidligere LM-missionær Karoline Fredensborg for at finde oplysninger og bedeemner, og hun får dem fra Luthersk Missions udgivelser Tro & Mission og Kontakt og fra de breve, LM-kredsen i Arnum modtager fra deres nærkontaktmissionærer.

Støtter også hjemløse i Danmark

Samtidig med at kvinderne lytter og snakker om international mission, har flere af dem godt gang i strikkepindene. De lange tørklædelignende strimler, som de producerer, skal sys sammen til tæpper, som skal varme hjemløse i Danmark.

Det sker gennem Kirkens Korshær i Danmark, som også fylder meget i de fleste af kvindernes hverdag.

Stort set alle er også engageret i KK’s genbrugsarbejde. Derfor skal mødedagene i bedekredsen passes ind efter deres vagter i genbrugsbutikken i Gram.

Samarbejde med Danmission

Omkring halvdelen af kvinderne i bedekredsen i Arnum/Gram har børn eller børnebørn, der er eller har været aktive i LM’s missionsarbejde. Men et par stykker har deres rødder i Danmissions internationale arbejde og har været med i en kvinde-bedekreds under Danmission i mange år.

Den måtte imidlertid lukke ned for et par år siden, fordi der kun var to tilbage, og de to er nu kommet med i kredsen her.

Arnum og Gram ligger kun få kilometer fra hinanden, og der har gennem alle årene været et samarbejde mellem de to bedekredse.

Begge var jo samlet om international mission, og før i tiden, da Danmission hvert år holdt efterårsmøde, sluttede LM-kredsen altid op her.

Denne eftermiddag er det især LM’s økonomi, der fylder i bønnen sammen med en tak for missionærbarnet Salome Roager, der blev født seks dage tidligere.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Emil Solgaard
I min opvækst stødte jeg mest på begrebet ”kald” i forbindelse med missionærkald og præstekald. Jeg tror, det er en ret snæver forståelse af…
D.A. Carson
D. A. Carson er en af de forfattere fra den engelsktalende verden, som de senere år har fået en række bøger ov…