Livet i lm

Odense LM, væregruppe

Af Lea Brøgger Detlevsen

I LM i Odense har vi nogle forskellige ”gøregrupper.” Det er mindre grupper af mennesker, der arbejder sammen om en opgave i eller uden for LM Odense. En af disse grupper hedder Væregruppen, fordi der også skulle være et sted, hvor hovedsagen ikke var at gøre noget, men blot at være til stede i Guds nærhed.

Væregruppen går ud på at tilbringe tid i Guds nærhed gennem læsning og bøn. Det gør vi ved at benytte os af en gamle lærdom, som kaldes ”Lectio Divina”, der betyder guddommelig læsning. Bibelteksten er en gave, vi får lov at modtage, ikke et problem, der skal analyseres.

Når vi samles i væregruppen, hvilket vi er fem, der gør ca. hver sjette uge, begynder vi med at bede en bestemt bøn, nemlig:

”Herre Jesus Kristus, Guds søn, forbarm dig over mig synder.”

Vi beder bønnen tre gange. Derefter siger vi trosbekendelsen sammen, og så synger vi en sang.

Derefter sætter vi os hver for sig og fordyber os i teksten. Til hver gang er der en af os, der har valgt en sang og en eller flere bibeltekster, som vi så læser. Vi sidder med teksten i omkring 45 minutter, og det lyder måske som lang tid, men hver eneste gang har jeg oplevet, at tiden simpelt hen bare flyver af sted.

For at modtage den gave, som ligger i teksten, skal man læse langsomt og læse teksten flere gange. Tekstlæsningen er ikke blot læsning, men også bøn, hvor jeg kan øve mig i at være stille og lytte til Gud og også prise ham for alle de små skatte, jeg finder, når jeg sådan nærlæser teksten.

Jeg oplever, at jeg kommer meget dybt ind i teksten, og at jeg i væregruppen har mulighed for at læse i Bibelen på en måde, jeg ellers ikke får taget mig tid til.

Unik fordybelse i Bibelen og samvær med Gud

Når tiden er gået, samles vi igen og beder eventuelt endnu en nedskrevet bøn. Derefter tilsiger vi efter tur hinanden velsignelsen med håndspålæggelse. Dermed slutter programmet, men for det meste sidder vi og snakker lidt bagefter.

Jeg er utrolig glad for, at jeg kom med i væregruppen, for den er en helt unik mulighed for fordybelse i Bibelen og samvær med Gud.

Oprindelig trykt i Nyt i Syd nr 2/2014

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Ruth Bach-Svendsen
”Det er mange år siden, jeg første gang mødte overvejelserne om at rejse ud,” fortæller missionær Ruth Bach-Svendsen.   ”Egentlig er det lig…
Birger Reuss Schmidt m.fl.
En dagligdag, der går i takt med min Kristusidentitet. Reuss Schmidt m.fl. er på en stor mission med dette lil…