Livet i lm

Svaneke LM

Af Helmer Olsen

Jørn Bech har stået i spidsen for LM-kredsen i Svaneke i mere end 25 år.

”Det har været en god og velsignet tid i tillidshvervet som formand. Det har både min hustru Lotte og jeg oplevet. Man står i en åndelig kamp, men jeg ved, at der er blevet bedt meget for mig som formand og for os som familie. Denne forbøn er der knyttet store løfter til, og det kan vi mærke,” siger han.

En lille kreds med stærkt sammenhold

Jørn Bech blev i sin tid formand for kredsen på en kedelig baggrund, fordi den daværende formand døde. Sammenfaldende mistede de på anden vis mange ledere i kredsen. Det betød, at alle nu måtte stå sammen om arbejdet, også de unge.

”Det gav et stærkt og dejligt sammenhold. Det sammenhold fornemmer jeg, at vi stadig har og er rigtig glade for. Der er ingen tvivl om, at når vi er en lille forsamling på cirka 30 medlemmer foruden børn, så kender vi hinanden rigtig godt, og det er en kæmpe styrke og velsignelse.” 

”Vi har også en rigtig god bestyrelse i kredsen,” fortæller Jørn Bech.

”Da jeg blev afdelingsformand for LM Bornholm for knap 3 år siden, drøftede vi en del, om jeg stadig kunne være kredsformand, men bestyrelsen gik i højere grad ind og tog flere opgaver på sig - det er rigtig godt.”

Evangeliet er ikke kun for LM’ere

LM-kredsen i Svaneke ønsker ikke at holde evangeliet for sig selv. De vil gerne gøre de gode nyheder kendt blandt deres bysbørn. De har blandt andet åbnet en café i missionshuset.

”I denne café kommer der nogle, vi ellers ikke ser så ofte. Nogle har efterfølgende fået deres faste gang i missionshuset og er kommet til tro på Jesus. Da er det herligt at være formand!”

For nylig har de også lavet et arrangement, de kalder ”Livlinen”:

”Det er et specielt arrangement lørdag aften en gang i kvartalet, hvor vi inviterer bredt i byen. Vi spiser sammen, synger en del og får grundlæggende bibelundervisning - og slutter af med den obligatoriske kaffe,” fortæller Jørn Bech.

”Så længe, jeg kan huske, har vi holdt havnemøder på Svaneke havn. Der har vi de senere år ændret lidt på formen, og kalder det ”Alsang på Havnen”. Her medvirker på skift de to kor, vi har på Bornholm, samt vores hornorkester. Her har vi oplevet en rigtig stor lydhørhed.”

Læs mere om LM på Bornholm via afdelingens egen hjemmeside

http://lm-bornholm.dk/

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Thomas Wejse Nielsen
”Hjemmet og arbejdet er mit primære kald. Prædikanttjenesten det sekundære, selvom jeg trives rigtig godt med den.” Thomas Wejse Nielsen ser…
Appen BibelTid til bibellæsning - teenagedelen af Annika Rønne Schmidt, gymnasieelev For et par uger siden beg…