Kontakt LM's tværkulturelle konsulenter:

Vestdanmark:
Enok Sørensen, 2512 4199 / es@dlm.dk

Syddanmark:
Else Wiwe, 2578 6267 / ew@dlm.dk

Herning:
Lone Nyborg, 2881 3522 /  
lon@dlm.dk

Asylkoret:
Anna Lisbeth Sonne, 2928 4672  / as@mkf.dk

Projekt

Tværkulturelle aktiviteter

De fremmede i Danmark har også ret til at høre evangeliet og møde næstekærlighed

Verden er blevet mindre, og Danmark får jævnligt nye borgere fra andre lande.

En del flygtninge fra Afrika og mellemøsten er kristne. De skal møde dansk brødrekærlighed og inkluderes i vores forsamlinger.

Mange flygtninge er muslimer. De har ligeså meget ret til at høre evangeliet, som vi andre har.

Alle flygtninge har brug for at møde næstekærlighed og omsorg og tilbydes et fællesskab som erstatning for det, de har måttet forlade.

LM'ere lokalt gør en stor indsats med tværkulturelle aktiviteter, hvor nye danskere kan møde "gammeldanskere" for derved at knytte kontakter og samtidig høre om Jesus. Og mange nydanskere bliver kristne og/eller finder trøst og ro i et kristent fællesskab.

LM's tværkulturelle konsulenter koordinerer, inspirerer og igangsætter nye initiativer, der kan understøtte det lokale engagement.

> Giv en gave til det tværkulturelle arbejde her.

Læs mere om integration og tværkulturelle aktiviteter her.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.