small_projekt_mission_0.jpg   small_projekt_diakoni_0.jpg

Mekane Yesus-kirkens synoder i Syd-Etiopien er gået sammen om at drive et uddannelsescenter, som omfatter både high school (gymnasium)...

Etiopien

14.11.2017
Luthersk Mission begyndte missionsarbejde i Etiopien i 1970.

Luthersk Mission er i Etiopien for sammen med den Etiopisk-Lutherske Kirke Mekane Yesus (EECMY) at bringe evangeliet til de mindst nåede folkegrupper i landet. LM samarbejder med Norsk Luthersk Misjonssamband og nordiske søsterorganisationer om den opgave.

LM’s arbejde er koncentreret om evangelisering, bibeloplæring og sundhedsarbejde. Geografisk er LM’s primære fokus de marginaliserede folkegrupper i Sydvest-Etiopien. LM er i en udfasningssituation, hvor vi senest i 2020 ikke vil have missionærer fast i landet og have overgivet alt ansvar til Kirken.

Kirken i Etiopien

Mekane Yesus Kirken blev dannet i 1959 og er en af de hurtigst voksende lutherske kirker i verden. Kirken har været kendetegnet af vækkelse. Den opgør sit eget medlemstal til omkring 8 mill. kristne. Man regner med en årlig tilvækst på 300.000 nye medlemmer. Kirken har en central ledelse og er opdelt i 22 synoder med stor indre selvbestemmelse.

LM har støttet Kirken med missionærer og økonomi siden 1970.

 

 

Mennesker og tro i Etiopien

Der er ca. 80 forskellige sprog i landet. De vigtigste er amharisk og oromo. Bibelen – eller dele af den – er kun oversat til omkring 30 af landets sprog.

Af Etiopiens ca. 85 mill. mennesker regnes 45% som kristne og 33% til muslimske grupper.

Af de kristne udgør den Ortodokse Kirke omkring 27% af befolkningen. Kirken kan føre sin historie tilbage til 3-400-tallet. Evangeliske kristne (inkl. EECMY) udgør ca. 18%. Der er mange kirkedannelser med karismatisk præg.

Se videoen i spalten til højre om Ibrahim, som måtte flygte fra sin muslimske familie, da han blev kristen.

LM's indsatsområder

Bibel- og missionsskole

I Hawassa ligger Tabor Evangelical College, som dels er et gymnasium men også rummer en bibel- og missionsskole, hvor ca. 50 følger alm. bibelskole og omkring 100 studerer på diploma- eller degree-niveau. Missionsskoledelen har et sigte med at uddanne unge til at blive aktive i mission, enten som kirkens udsendte missionærer eller som evangelister og præster blandt folkegrupper i Etiopien, som ikke har fået megen bibelsk oplæring eller forståelse. Med kirkens vækst er der stort behov for bibeloplæring.

Lokal bibelskole

EECMY har mange lokale bibelskoler, hvor der gives kursus i grundlæggende kristendom. Et eksempel er bibelskolen i Jinka, hvor menigheder sender unge til oplæring, så de senere kan tage ansvar i den lokale menighed. De fleste, der kommer på bibelskole er mænd, men der er også enkelte kvinder. Med et fuldført bibelskolekursus på et eller to år, kan de unge søge til steder, der giver teologisk uddannelse på højere niveau. Behovet for ledere med bibelsk kendskab er enormt stort.

Evangelisering

I Sydvest-Etiopien er der ca. 20 forskellige folkegrupper, hver med eget sprog og kultur. Evangeliet er blevet forkyndt for næsten alle grupper, men modtageligheden har været begrænset, fordi stammeskikke og -fællesskab dominerer stærkt. Etiopiske evangelister sendes for nogle måneder ad gangen til nye områder med Guds Ord. Missionærer er med til at supervisere og støtte undervejs og deltager også af og til i outreach.

Sundhedsarbejde /RMM

LM støtter med personale i et norsk-finansieret sundhedsprojekt. Projektets mål er at reducere dødeligheden blandt gravide og de børn, de venter sig. Etiopien er et af de lande, der har den højeste dødelighed i forbindelse med svangerskaber. Det kan skyldes uvidenhed, som følge af overtro eller mærkelige forestillinger i det enkelte stammesamfund. Det skyldes også lange afstande til kvalificeret fødselshjælp.

Projektet sigter på oplæring af sundhedspersonale ved mindre helsecentre i landområderne, så de kan henvise gravide i risikogruppe til at søge hjælp i tide, men også så man lokalt kan klare et akut kejsersnit.

Læs mere om LM's indsatsområder under Projekter/Etiopien i venstremenuen.

06/07/2016 | Birgitte Elmkvist Madsen, Missionær i Etiopien

Der er noget jeg længe har haft lyst at dele med jer. Generelt er det ikke lysten til at opdatere bloggen, der mangler, men et internet,...

5/9/2016 | Maria Mørch
Inden jeg rejste til Cambodja som volontør, vidste jeg ikke helt hvad jeg skulle forvente. Det hele virkede så fremmed, men jeg havde hørt lidt fra venner, der havde været volontører i andre lande, og...