31/05/2018 | Carsten Skovgaard-Holm, Vicegeneralsekretær og missionsleder

"Vi lever i den største missionstid nogensinde. Aldrig før har evangeliet nået ud til så mange mennesker. Antallet af evangeliske kristne...

Luthersk Mission har et vidtforgrenet arbejde i Danmark

LM er organiseret og styret lokalt i kredse, frimenigheder og afdelinger og drives hovedsageligt af frivillig arbejdskraft.

> Organisationsplan for LM’s frivillige arbejde (pdf)

Luthersk Mission er en kristen organisation, der ønsker at mennesker skal lære Jesus at kende.

              

Frit evangelium    Troværdig bibel

              

Tydelig mission    Nådegaver i funktion

Landsstyrelsen består af følgende personer, som du kan kontakte direkte:

Formand Henrik P Jensen
Tlf: 7558 3816
Karl Haahr
Tlf: 2989 9954
Henning Kamp
Tlf: 6596 1360
Asger Mogensen
Tlf: 9712 8648
Helge Paulsen
Tlf: 4879 1232
Peter Rask
Tlf: 2396 8802
René Sølvsten Nissen
Tlf. 6199 6611

Komfrit er LM Kids' blad for børn. Det erstatter det tidligere blad Nådada. Komfrit er fyldt med spændende opgaver, bibelhistorier, tegneser...