En tværkulturel lejr er et tilbud til alle nydanskere om at være med i et godt fællesskab, hvor...

Af Helmer Olsen

Jørn Bech har stået i spidsen for LM-kredsen i Svaneke i mere end 25 år.

”Det har været en god og velsignet tid i tillidshvervet som formand. Det har både min...

Luthersk Missions arbejde i Danmark består af et vidtforgrenet børne-, ungdoms- og menighedsarbejde fordelt på næsten 100 fællesskaber rundt omkring i landet.

Desuden arbejder LM med integration af flygtninge og indvandrere og driver adskillige genbrugsbutikker, skoler, plejehjem og væresteder, og tilbyder en lang række resurser.

KALENDER

25/09/2019
Kvinder møder kvinder
Haderslev
27/09/2019
Venskabsmiddag
Herning
27/09/2019
Venskabsmiddag
Aarhus
28/09/2019
Venskabscafé
Videbæk