Tænker du på at rejse udenlands som missionær?

Kontakt os på internationalejobs@dlm.dk eller ring og få en uforpligtende snak med LM’s missionskonsulenter:

Christian Lund Pedersen, 48207675
Ole Malmgaard, 40803823
Rebekka Zoll Landkildehus, 30275136

Missionshistorie

Luthersk Missions tilblivelse

Karin Borup Ravnborg: kbr@dlm.dk

Luthersk Mission blev stiftet som missionsforening 1.marts 1868. Men hvordan gik det egentlig til? Læs mere her.


LM's stifter Christian Møller

Luthersk Mission er opstået som følge af en bølge af vækkelser i Danmark midt i 1800-tallet.

Det nye ved disse vækkelser var, at der for første gang siden reformationen var tale om en folkelig vækkelse - en vækkelse til levende kristendom opstået i selve folket og ledet af lægmænd.

Medstifter af Luthersk Missionsforening var lægprædikant Christian Møller fra Nexø på Bornholm. Han havde nogle få år forinden i 1865 udgivet den første udgave af bladet "Budskab fra Nådens Rige" (det nuværende magasin Budskabet).

Han gik sammen med nogle venner og ved et møde i Aaker på Bornholm den 1.marts 1868 blev de enige om at danne foreningen "Bornholms forening til evangeliets fremme", som senere blev til "Luthersk Missionsforening til evangeliets fremme i Danmark".


​Sortegård i Aaker på Bornholm, hvor beslutningen om LM's stiftelse blev taget.

​Der blev valgt en foreløbig bestyrelse og indkaldt til stiftende møde i Almindingen søndag den 14.juni 1868. Her samledes mange mennesker, og man vedtog love for den nye forening, mens valg til den blivende bestyrelse blev udskudt til foreningens første årsmøde i Almindingen i juli 1869.

Samme år blev bornholmerforeningen sluttet sammen med to foreninger - en i København og en på Nordsjælland - og navnet blev forandret til "Luthersk Missionsforening til evangeliets fremme i Danmark", der indtil 1962 var foreningens officielle navn, men i daglig tale blev forkortet til Luthersk Missionsforening.

 

I dag bruger foreningen i daglig tale navnet Luthersk Mission og forkortelsen LM.

Kilde: På Ordets grund - Luthersk Missionsforening 1868 - 1968. Redigeret af Frode Thorngreen.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Den 31. juli 2021 var der indvielse af et nyt kursus-, retræte- og missionscenter i Iringa. Det har til huse i de bygninger, der…

04/01/2021 | Lukas Brosbøl
Som ung kristen er det dog nødvendigt at overveje, hvordan man kan bruge et volontørophold til Guds ære. Ikke at man nødvendigvis skal rejse ud for en kristen organisation - men der er en række fordel…