Ansatte i Danmark

Forkyndelse

Tværkulturelt

Diakoni

LMBU

Nærradio

Andre

Hverdagsmission

Ansatte Sekretariatet

Missionskonsulentteam

Resurseteam

Ledelsesteam

Andre

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Tanzania

Cambodja

Peru

Julie og Emil Solgaard
JE Solgaards billede
Missionærer
Emil Solgaard, Apartado 17, Código postal 08000
Cuzco
Peru

Ansat siden

2019

I Danmark på orlov i forbindelse med fødsel

Evangelisering, diakonale tiltag og støtte til den lutherske kirke i Cuzco

Julie (jso@dlm.dk):
Født 04.03.1992
2017: Uddannet bioanalytiker
2017-2018: Forberedende studier på Dansk Bibel-Institut, København

Emil (eso@dlm.dk):
Født 21.06.1993
2017: Bachelor i lingvistik
2017-2018: Forberedende studier på Dansk Bibel-Institut, København

Børn:
Lukas: 05.05.2018
Mirjam: 20.09.2020