Ansatte i Danmark

Forkyndelse

LMBU

Tværkulturelt

Diakoni

Nærradio

Hverdagsmission

Andre

Ansatte Sekretariatet

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Ledelsesteam

Kommunikationsteam

Andre

Ansatte Internationalt

Tanzania

Peru

Cambodja

Julie og Emil Solgaard
JE Solgaards billede
Missionærer
Emil Solgaard, Apartado 17, Código postal 08000
Cuzco
Peru

Ansat siden

2019

Evangelisering, diakonale tiltag og støtte til den lutherske kirke i Cuzco

Julie (jso@dlm.dk):
Født 04.03.1992
2017: Uddannet bioanalytiker
2017-2018: Forberedende studier på Dansk Bibel-Institut, København

Emil (eso@dlm.dk):
Født 21.06.1993
2017: Bachelor i lingvistik
2017-2018: Forberedende studier på Dansk Bibel-Institut, København

Barn:
Lukas: 05.05.2018