Ansatte i Danmark

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Amalie Engslund Schmidt
Ungdomskonsulent
Født 1999

Ansat siden

2024

LMU-konsulent for Syddanmark