Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Anders Solgaard
Frimenighedspræst
Nexø
Født 1993

Ansat siden

2021

Præst i LM-kirken Østbornholm

LMU-sekretær på Bornholm