Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Andre

Ansatte Internationalt

Tanzania

Peru

Cambodja

Anton Bech Braüner
Frimenighedspræst
50 91 73 17
Hillerød
Danmark
Født 1991

Ansat siden

2016

Præst i Hillerød Frimenighed

Deltidsansat prædikant i LM-kirken Amager
Kandidat i Statskundskab 2019
Studerer teologi på Dansk Bibel-Institut
Med i redaktionen for tilliv.dk
Med i redaktionsudvalget for Budskabet