Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Andre

Ansatte Internationalt

Tanzania

Peru

Cambodja

Benjamin Møller Kirketerp
Musikkonsulent
22876071
Bramming
Født 1990

Ansat siden

2022

Uddannet på musikkonservatoriet i el-bas og komposition