Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Birger Reuss Schmidt
Vicegeneralsekretær
2247 4027
Hillerød
Født 1958

Ansat siden

2010

Med i LM's daglige ledelse - og særligt fokus på Projekt 24/7, der handler om at inspirere til hverdagsmission

Cand. theol. 1986

Menighedskonsulent i LM 2014-2020
Redaktør og teamleder af LM's kommunikation 2010-2014
Erhvervs- og beskæftigelseschef, Allerød Kommune 2006-2010
Regionschef, ASE 2003-2006
Presse- og kommunikationschef, Kristeligt Folkeparti 1993-2003
Redaktør af LM's avis Missionsvennen 1987-93