Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Andre

Ansatte Internationalt

Christian Lund Pedersen
International missionsleder
48 20 76 75
Hillerød
Danmark
Født 1976

Ansat siden

2016

Leder af missionskonsulentteamet. Desuden særligt ansvarlig for LM’s arbejde i Cambodja og øvrige internationale kontakter.

Uddannet teolog 2005
Missionær for LM i Etiopien 2006-2016. Fra 2009-16 som underviser på TABOR Evangelical College