Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Andre

Ansatte Internationalt

Tanzania

Peru

Cambodja

Finn Larsen
Genbrugskonsulent
40451874
Helsinge
Født 1956

Ansat siden

2008

Konsulent for LUMI Genbrug

Uddannet skibssnedker