Ansatte i Danmark

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Jakob Rahbek
Landsprædikant
22321416
Agerskov
Født 1982

Ansat siden

2017

Deltidsansat som præst i Agerskov Valgmenighed siden 2015

Deltidsansat prædikant som landsprædikant i LM

2008-2014: Forkynder og siden hen Præst i Hvidovre Frimenighed (25% ansættelse)
2014: Kandidat i teologi fra Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.
2011: Rejsesekretær på DBI (Dansk Bibel-Institut
2004-2006: Medarbejder i CCX (Det russiske studenterarbejde)
2002-2003: LTC – KFS’ Ledertræningscenter
2001-2002:– Tværkulturel Uddannelse på Dansk Bibel-Institut