Ansatte i Danmark

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Julie og Emil Solgaard
Missionærer
Emil Solgaard, Apartado 17, Código postal 08000
Cuzco
Peru

Ansat siden

2019

Orlov i Danmark til 24. oktober

Evangelisering, diakonale tiltag og støtte til den lutherske kirke i Cuzco

Julie (jso@dlm.dk):
Født 04.03.1992
2017: Uddannet bioanalytiker
2017-2018: Forberedende studier på Dansk Bibel-Institut, København

Emil (eso@dlm.dk):
Født 21.06.1993
2017: Bachelor i lingvistik
2017-2018: Forberedende studier på Dansk Bibel-Institut, København

Børn:
Lukas: 05.05.2018
Mirjam: 20.09.2020
Rakel: 28.08.2022