Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Andre

Ansatte Internationalt

Kaja Lauterbach
Redaktionssekretær og journalist
48207680 / 41443086
Hillerød
Født 1962

Ansat siden

2001

Primært beskæftiget på avisen Tro&Mission. Særlige stofområder: national og international mission, annoncer.

Erhvervssproglig afgangseksamen i engelsk og fransk 1986

Eksportassistent 1986-2001