Ansatte i Danmark

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Kristian Andersen
Familiekonsulent
40621151
Lærkevej 4, 6880 Tarm
Tarm
Danmark
Født 1967

Ansat siden

2019

Forstander på Efterskolen Solgården fra 1999-2019

Uddannet lærer