Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Andre

Ansatte Internationalt

Tanzania

Peru

Cambodja

Lise Berggren Smidt
Familiekonsulent
24677310
København
Født 1968

Ansat siden

2023

Uddannet lærer og krops- og psykoterapeut
Arbejdet som højskolelærer og friskolelærer
Kursusleder hos Agape
Rådgiver på AdamogEva.dk
Missionær i Peru 2021-2022