Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Andre

Ansatte Internationalt

Nicolaj Dam Bendiks
Frimenighedspræst og bibelcampingkoordinator
28157891
Holstebro
Født 1991

Ansat siden

2022

Nicolaj Dam Bendiks er ansat i en todelt stilling:

- 50% som bibelcampingkoordinator i LM-Vestjylland
- 50 % som frimenighedspræst i LM Kirken i Holstebro