Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Peter Edlef Nissen
Afdelingsmissionær
22 40 64 90
Kolding
Født 1976

Ansat siden

2022

Afdelingsmissionær i Sønderjylland-Fyns afdeling