Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Andre

Ansatte Internationalt

Tanzania

Peru

Cambodja

Peter Leif Mostrup Hansen
Missionskonsulent og menighedkonsulent
61781587
Født 1981

Tidligere frimenighedspræst i RandersKirken

Uddannet teolog