Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Rebekka Zoll Landkildehus
Missionskonsulent
30275136
København
Født 1993

Ansat siden

2022

Særligt ansvar for LM's aktiviteter i Peru

Uddannet antropolog