Budskabet 2/2016

TEMA: Børn og Gud. ARTIKLER: Morten Rugager Kristensen: Kirke i børnehøjde; Susanne Sjælland Iversen: Fortæl noget mere ...!; Børge Haahr Andersen: Forkynd for børn; Louise Sølvsten Nissen: Lev det kristne liv sammen med børnene; Guldkorn om børn og Gud

Indhold 2/2016

LEDER - FORMAN1- JA, MEN HVORDAN?
Af Alex Dahl Karlsen

BØRN OG GUD
Af Morten Rugager Kristensen

FORTÆL NONGET MERE ...1
Af Susanne Sjælland Iversen

FORKYND FOR BØRN
Af Børge Haahr Andersen

LEV DET KRISTNE LIV SAMMEN MED BØRNENE
Af Louise Sølvsten Nissen

GULDKORN OM BØRN OG GUD

NOAS OG VORE DAGE
Af Peter E. Nissen

FLEKSIBEL OG UROKKELIG FOR EVANGELIETS SKYLD
Af Vesa Ollilainen

NYT PAULUSPERSPEKTIV FORANDRE EVANGELIET
Af Torben Kjær

Boganmeldelser

EVANGELIET OG EVANGELIERNE

ORD FRA GUDS HJERTE