LM's ledelse

Luthersk Mission (LM) er en landsdækkende demokratisk missionsforening

LM er organiseret i lokale kredse og frimenigheder grupperet i regionale afdelinger. Afdelingerne repræsenteres ved den årlige Landsgeneralforsamling (LGF), som vælger en Landsstyrelse (LS).

Landsstyrelsen har sammen med lærerådet (LR) det overordnede ansvar på vegne af hele foreningen og skal drage omsorg for, at foreningens liv og virke tjener virkeliggørelsen af foreningens formål.

> Organisationsplan for LM (pdf)

> LM’s vedtægter (pdf)

Landsgeneralforsamlingen

Landsgeneralforsamlingen mødes en gang årligt. Her sidder LS, afdelingsformændene, 2-5 valgte repræsentanter fra de syv afdelinger og fire repræsentanter fra LM's Børne og Unge-arbejde.

Læs referater og formandsberetning fra de seneste tre år her.

Lærerådet

Lærerådet har sammen med LS det overordnede ansvar på vegne af foreningen. De kan efterprøve LS' beslutninger og vejledninger af læremæssig karakter.

Rådet består af Landsstyrelsen og afdelingsformændene i LM's syv afdelinger samt en repræsentant fra hver af de største afdelinger, Vestjylland og Sønderjylland. Se boksen til højre for at finde afdelingernes hjemmesider

Landsstyrelsen

LS har nedsat en del udvalg og vælger repræsentanter til diverse andre udvalg. Se en oversigt over dem her.

Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens landsansatte medarbejdere i indland og udland. Det daglige ansvar for den ansatte stab varetages af ledelsesteamet (LT), som består af generalsekretær, vicegeneralsekretær og resursechef.

Læs seneste referater fra Landsstyrelsens møder her.

Landsstyrelsen består af:

Landsformand Henrik P. Jensen, Vamdrup
Tlf. 2775 5177. E-mail: hpj(a)hotmail.dk

Næstformand Peter Rask, Silkeborg
​Tlf. 2396 8802, E-mail:
vonrask(a)vonrask.dk

Karl Haahr, Ølgod
Tlf. 2989 9954. E-mail: haahrprivat(a)gmail.com

Lars Dysager

Lars Dysager, Odense
Tlf. 6094 1442. E-mail: dysager(a)dadlnet.dk

Andreas Peters-Lehm

Andreas Peters-Lehm, St. Lyngby
Tlf.4292 6848, E-mail: bareslehm(a)gmail.com

Allan Kastbjerg LS

Allan Kastbjerg, København
​Tlf.
2982 9201, E-mail: allan.kastbjerg(a)gmail.com

Henrik Bjærre Jakobsen, Skjern
​Tlf. 2371 7750, E-mail: kathrine.henrik(a)gmail.com