LM's ledelse

Luthersk Mission (LM) er en landsdækkende demokratisk missionsforening

LM er organiseret i lokale kredse og frimenigheder grupperet i regionale afdelinger. Afdelingerne repræsenteres ved den årlige Landsgeneralforsamling (LGF), som vælger en Landsstyrelse (LS).

Landsstyrelsen har sammen med lærerådet (LR) det overordnede ansvar på vegne af hele foreningen og skal drage omsorg for, at foreningens liv og virke tjener virkeliggørelsen af foreningens formål.

> Organisationsplan for LM (pdf)

> LM’s vedtægter (pdf)

Landsgeneralforsamlingen

Landsgeneralforsamlingen mødes en gang årligt. Her sidder LS, afdelingsformændene, 2-5 valgte repræsentanter fra de syv afdelinger og fire repræsentanter fra LM's Børne og Unge-arbejde.

Læs referater og formandsberetning fra de seneste tre år her.

Lærerådet

Lærerådet har sammen med LS det overordnede ansvar på vegne af foreningen. De kan efterprøve LS' beslutninger og vejledninger af læremæssig karakter.

Rådet består af Landsstyrelsen og afdelingsformændene i LM's syv afdelinger samt en repræsentant fra hver af de største afdelinger, Vestjylland og Sønderjylland. Se boksen til højre for at finde afdelingernes hjemmesider

Landsstyrelsen

LS har nedsat en del udvalg og vælger repræsentanter til diverse andre udvalg. Se en oversigt over dem her.

Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens landsansatte medarbejdere i indland og udland. Det daglige ansvar for den ansatte stab varetages af ledelsesteamet (LT), som består af generalsekretær, vicegeneralsekretær og resursechef.

Læs seneste referater fra Landsstyrelsens møder her.

Landsstyrelsen består af:

 

Landsformand Peter Rask, Silkeborg
​Tlf. 23968802, E-mail: pr@dlm.dk

Lars Dysager

Næstformand Lars Dysager, Odense
Tlf. 60941442. E-mail: dysager@dadlnet.dk

Karl Haahr, Ølgod
Tlf. 29899954. E-mail: haahrprivat@gmail.com

Andreas Peters-Lehm

Andreas Peters-Lehm, St. Lyngby
Tlf.42926848, E-mail: bareslehm@gmail.com

Allan Kastbjerg LS

Allan Kastbjerg, København
​Tlf.
29829201, E-mail: allan.kastbjerg@gmail.com

Henrik Bjærre Jakobsen, Skjern
​Tlf. 23717750, E-mail: kathrine.henrik@gmail.com

PJ

Per Jørgensen, Aabenraa
Tlf. 20468278. Email: Pergry@hotmail.com