Personligt
foto: Inge Marie Jensen

Jesus er stabil

26/09/2014 / Ole Solgaard

Følelser kan svinge, men forholdet til Jesus bygger på det, han har gjort

”Hvordan har du det med Jesus?” blev der ofte spurgt ved de møder, Inge Marie Jensen deltog i som ganske ung. Og hun oplevede det ret ubehageligt.

Hun er opvokset i et kristent hjem, men som 15-årig var hun på en ungdomslejr, hvor det med Jesus virkelig kom til at betyde noget for hende selv. Og hun fik hjælp til at besvare det ubehagelige spørgsmål.

”Her fik jeg min opmærksomhed rettet mod Guds ord, der fortalte mig, at Jesus selv har gjort det, der skulle til, så mit forhold til ham er i orden. Mit forhold til Jesus afhænger ikke af, hvad jeg selv føler og tænker. Det, Jesus har gjort, er nok for mig. Det var en lettelse for mig at finde ud af det,” fortæller Inge Marie Jensen, der i dag er 59 år og bor i Esbjerg.

Tilbage til evangeliet

Den erkendelse har været basis for hende i de efterfølgende år og er det stadig. Troen har ikke altid været uanfægtet. Følelserne og erfaringerne har også været svingende, men forholdet til Jesus har været stabilt, fordi det bygger på det, han for længst har gjort for hende.

”Jeg har hele tiden brug for at vende tilbage til evangeliet. Om jeg er Guds barn, afhænger ikke af, hvad jeg gør eller ikke gør. Selvom jeg falder, står det stadig ved magt, hvad Jesus har gjort for mig, og hvad Gud har givet mig i dåben,” fortsætter hun.

Aktiv deltager i det kristne arbejde

Inge Marie Jensen er gift med Vagn og har fire voksne børn og fem børnebørn. Hun arbejder på deltid som sygeplejerske. De seneste 13 år har hun i fritiden været med i Zions sogns menighedsråd, hvor hun for nylig er blevet formand.

Inge Marie Jensen er også med i LM-kredsen i Esbjerg. Her har hun blandt andet stor glæde af at være med i en international bibelkreds.

”Det betyder meget for mig at opleve det kristne fællesskab på tværs af etnisk baggrund og kultur, for selvom vi er forskellige, så er Gud den samme,” siger hun.

Artiklen har været trykt i Tro & Mission nr. 9/2014

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Carsten Hjorth Pedersen
Det har altid været målet i vores hjem at få holdt andagt sammen med vores børn efter aftensmåltidet. Og til d…