Hvad vil det sige at være missionær?

Alle kristne er en slags missionærer. Alle har en forpligtelse til at fortælle andre om Jesus Kristus. De personer, som gennem LM udsendes til andre lande for i ord og gerning at fortælle det gode budskab om Jesus Kristus, kalder vi missionærer.

Man kan være missionerende både i Danmark og i udlandet. Her skal det handle om opgaver i udlandet, som også er det, de fleste forbinder med jobbet som fuldtidsmissionær.

Hvilke arbejdsopgaver kan man have som missionær?

Der findes forskellige opgaver som missionær i udlandet. Det kan fx være:

 • evangelisation over for ikke-frelste mennesker, inkl. nomader
 • menighedsplantning
 • teologisk undervisning af evangelister og præster
 • sundhedsarbejde i forskellige projektforløb
 • arbejde blandt studerende
 • praktiske opgaver
 • ungdomsarbejde
 • forlags- og litteraturarbejde

Marita Hasselberg arbejder med børn på Bunda Hospital.

Hvor arbejder LM-missionærer?

For øjeblikket har LM missionærer i følgende lande:

 • Tanzania
 • Etiopien
 • Peru
 • Cambodja

Hvem kan blive missionær?

I udgangspunktet kan Gud "kalde" hvem som helst til at blive missionær. Der er dog nogle væsentlige forhold, som prioriteres, for at kunne blive missionær hos LM. Fx at man er:

 • personlig kristen og engageret i kristent arbejde
 • sund og rask både fysisk og psykisk
 • selvstændig, men samtidig god til at samarbejde
 • villig til at tilpasse sig vilkårene i en fremmed kultur
 • indstillet på at lære fremmede sprog
 • indstillet på at informere om arbejdet og i holde kontakt med menigheder og forsamlingen tilknyttet LM i Danmark.

Hvad vil det sige at være "kaldet"?

At være "kaldet" betyder, at Gud har udset netop dig til en helt konkret opgave, i dette tilfælde en missionærtjeneste i udlandet. Et kald kan opleves meget forskelligt. Det kan ….

 • være en indre overbevisning om, hvad der er Guds opgave til dig
 • opleves som en nød og en indre uro for et bestemt land eller en specifik opgave
 • være en lyst eller vilje til at tjene Gud i udlandet
 • være et ydre kald i form af, at nogen spørger dig om en konkret opgave.

Hvis du vil vide mere om missionærtjenesten og evt. ledige stillinger, er du altid velkommen til at kontakte LM’s missionskonsulenter.

27/01/2023 | Jens Peter Rejkjær,

10.000 danskere rejser hvert år til Cambodja. Der er så meget at se og opleve, bl.a. Angor Wat, som jeg også besøgte. Men det store flert…

JOB
Kirken ved Søerne søger en medarbejder, som primært skal have fokus på børn og unge