Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Anton Bech Braüner
Prædikant i LM-kirken Amager
50 91 73 17
København
Danmark
Født 1991

Ansat siden

2016

Deltidsansat prædikant i LM-kirken Amager

Kandidat i Statskundskab 2019
Studerer teologi på Dansk Bibel-Institut
Med i redaktionen for tilliv.dk