Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Andre

Ansatte Internationalt

Tanzania

Peru

Cambodja

Bent Enevoldsem
Økonomisk konsulent
28255812
HIllerød
Født 1966

Ansat siden

2022

Stillingen som økonomisk konsulent er på 20 procent ved siden af stillingen som forretningsfører på LMH