Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Andre

Ansatte Internationalt

Tanzania

Peru

Cambodja

Berit Larsen
Projektleder for "Vejen"
Tlf. 29 17 17 67
Gistrup ved Aalborg
Danmark
Født 1970

Ansat siden

1997

Projektleder for bibeloplæringsprogrammet VEJEN

Læreruddannet 1996

Berits primære job i Danmark er som aylsunderviser og aflastningsfamilie.

Konsulent på Soma Biblia's bibellæseplan samt øvrige bogudgivelser.
Forlagsmedarbejder i Soma Biblia, Tanzania, med arbejdsplads i Danmark 2010-2012
Missionær i Tanzania sammen med sin mand, Kristian og deres børn 1997-2010
Volontør i Tanzania 1990-91