Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Andre

Ansatte Internationalt

Tanzania

Peru

Cambodja

Charlotte Bech
Missionær
P.O.Box 1088
Iringa
Tanzania

Ansat siden

2021

Diakonale opgaver og undervisning blandt nomader

Født: 29.11.1993
Uddannet lærer