Ansatte Sekretariatet

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Ledelsesteam

Andre

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Christian Lund Pedersen
Missionskonsulent
48 20 76 75
Hillerød
Danmark
Født 1976

Ansat siden

2016

Primært beskæftiget med konsulentopgaver for LM's arbejde i Tanzania.

Uddannet teolog 2005
Missionær for LM i Etiopien 2006-2016. Fra 2009-16 som underviser på TABOR Evangelical College